III Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe
SITP Online 2022
WYTYCZNE PROJEKTOWANIA INSTALACJI
SYGNALIZACJI POŻAROWEJ SITP WP-02:2021

Zarząd Główny i Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
zapraszają na Trzecie Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe Online w dniach 18 i 20 maja 2022 r.
na profesjonalnej platformie internetowej Virtual Meeting System (VMS) SITP.

WIĘCEJ