PROGRAM

9:30 9:45

Logowanie uczestników seminarium


9:45 10:00

Otwarcie seminarium

mgr inż. Krzysztof Dąbrowski – Prezes SITP


Panel tematyczny: Wymagania formalno-prawne i projektowe, sterowanie SSP

Moderator: dr inż. Marek Siara – członek Rady Naukowo-Technicznej SITP


10:05 10:20

Temat 1:
Nowe Wytyczne Projektowania SITP: Oświetlenia awaryjnego, DSO, SSP, Fotowoltaika, Ocena właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.

Autor: mgr inż. Edward Skiepko – Dyrektor Izby Rzeczoznawców SITP


10:20 10:50

Temat 2:
Wymagania formalno-prawne stosowania SSP i rola Wytycznych Projektowania.

Autor: Wymagania formalno-prawne stosowania SSP i rola Wytycznych Projektowania.


10:50 11:20

Temat 3:
Wprowadzanie urządzeń sygnalizacji pożarowej na rynek jako wyroby budowlane i do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Nowe normy i badania urządzeń sygnalizacji pożarowej.

Autor: mgr inż. Robert Śliwiński – Zastępca Kierownika Zakładu Ocen Technicznych CNBOP-PIB


11:20 11:45

Temat 4:
Zakres ochrony, strefy dozorowe i przestrzenie nie wymagające ochrony instalacją sygnalizacji pożarowej.

Autor: mgr inż. Mariusz Sobecki – Przewodniczący Rady Naukowo-Technicznej SITP


11:45 12:00

Dyskusja


12:00 12:15

Przerwa


12:15 12:45

Temat 5:
Warunki stosowania czujek automatycznych – wysokość instalowania, zasięg dozorowania.

Autor: mgr inż. Mariusz Sobecki – Przewodniczący Rady Naukowo-Technicznej SITP


12:45 13:00

Temat 6:
Ochrona przeciwpożarowa systemów magazynowania energii z Sinorix.

Autor: mgr inż. Marcin Kobylski – Siemens Sp. z o.o.


13:00 13:30

Temat 7:
Sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi, scenariusz pożarowy – zmiany w przepisach i właściwa praktyka.

Autor: inż. Ryszard Małolepszy – Przewodniczący Komitetu Technicznego SITP - SSP


13:30 14:00

Temat 8:
inż. Ryszard Małolepszy – Przewodniczący Komitetu Technicznego SITP - SSP

Autor: dr inż. Przemysław Kubica – Koło SITP przy SGSP


14:00 14:15

Temat 9:
Integracja systemu sterowania SUG IGNIS 2500 z centralą POLON 6000.

Autor: mgr inż. Mariusz Radoszewski - POLON-ALFA S. A.


14:15 14:55

Panel ekspercki: Stanowiska i odpowiedzi ekspertów SITP, CNBOP-PIB i zaproszonych przedstawicieli producentów do najczęściej zadawanych pytań i wątpliwości w praktyce projektowania SSP.

Eksperci: dr inż. Przemysław Kubica, mgr inż. Robert Śliwiński, mgr inż. Mariusz Sobecki, mgr inż. Edward Skiepko, inż. Ryszard Małolepszy, mgr inż. Marcin Kobylski, mgr inż. Mariusz Radoszewski


14:55 15:00

Podsumowanie i zakończenie I części seminarium.


9:40 9:55

Logowanie uczestników seminarium


9:55 10:00

Otwarcie seminarium

mgr inż. Krzysztof Dąbrowski – Prezes SITP


Panel tematyczny: Projektowanie instalacji sygnalizacji pożarowej – nowe wymagania projektowe i uregulowania prawne

Moderator: mgr inż. Antoni Celej – Wiceprezes Zarządu Głównego SITP


10:05 10:35

Temat 1:
Alarmowanie przy pomocy sygnalizatorów optycznych i akustycznych.

Autor: mgr inż. Mariusz Sobecki – Przewodniczący Rady Naukowo-Technicznej SITP


10:35 11:05

Temat 2:
Zasilanie energetyczne podstawowe i rezerwowe w instalacjach sygnalizacji pożarowej.

Autor: mgr inż. Edward Skiepko – Dyrektor Izby Rzeczoznawców SITP


11:05 11:35

Temat 3:
Dozorowanie pustek budowlanych, przestrzeni pod podłogami podniesionymi i nad podwieszonymi sufitami.

Autor: mgr inż. Mariusz Sobecki – Przewodniczący Rady Naukowo-Technicznej SITP


11:35 12:05

Temat 4:
Ochrona lokalna klatek schodowych oraz w celu wysterowania zamknięcia przeciwpożarowego.

Autor: mgr inż. Mariusz Sobecki – Przewodniczący Rady Naukowo-Technicznej SITP


12:05 12:25

Dyskusja


12:35 12:40

Przerwa


12:40 13:10

Temat 5:
Kable stosowane w instalacjach sygnalizacji pożarowej oraz ograniczenie skutków uszkodzeń.

Autor: mgr inż. Edward Skiepko – Dyrektor Izby Rzeczoznawców SITP


13:10 13:30

Temat 6:
Lokalizacja centrali sygnalizacji pożarowej.

Autor: inż. Ryszard Małolepszy – Przewodniczący Komitetu Technicznego SITP - SSP


13:30 13:45

Temat 7:
Ochrona przeciwpożarowa miejsc postojowych przeznaczonych dla pojazdów z akumulatorami litowo-jonowymi. Zestaw urządzeń typu i-Sprink.

Autor: mgr inż. Grzegorz Sypek - GRAS PPPH


13:45 14:10

Temat 8:
Uzgodnienie projektu urządzenia przeciwpożarowego – zakres projektu, nowe uregulowania prawne.

Autor: inż. Ryszard Małolepszy – Przewodniczący Komitetu Technicznego SITP - SSP


14:10 14:40

Panel ekspercki: Stanowiska i odpowiedzi ekspertów SITP i zaproszonych przedstawicieli producentów do najczęściej zadawanych pytań i wątpliwości w praktyce projektowania SSP.

Eksperci: mgr inż. Mariusz Sobecki, mgr inż. Edward Skiepko, inż. Ryszard Małolepszy, mgr inż. Grzegorz Sypek


14:40 14:55

Podsumowanie i zakończenie seminarium.