REJESTRACJA

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Termin zakończenia rejestracji: 15 maja 2022 r.

Jestem członkiem SITP (z opłaconymi składkami za 2021 r. i lata poprzednie)

Jestem czynnym funkcjonariuszem PSP

ZAMAWIAM - Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP-02:2021

0 zł brutto

DANE DO FAKTURY

Potwierdzam wpłatę kwoty 0.00 zł brutto w dniu na konto Izby Rzeczoznawców SITP, ul. Świętokrzyska 14 pok. 136 00-050 Warszawa za udział w III OGÓLNOPOLSKIM SEMINARIUM SZKOLENIOWYM SITP ONLINE 2022 „WYTYCZNE PROJEKTOWANIA INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ SITP WP-02:2021” na konto nr 38 1030 0019 0109 8530 0006 9861

Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu(ów).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / firmowych ww. przez Administratora Danych Osobowych, tj. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14 lok. 134, w celu udziału w seminarium. Moja zgoda może zostać cofnięta, mogę wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub żądać dostępu do danych osobowych w dowolnym momencie. Aby skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych należy wysłać wiadomość e-mail na adres zgsitp@sitp.home.pl z adresu e-mail, którego zgoda dotyczy. Zostałem poinformowany, że nie jestem profilowany. Podanie danych jest dobrowolne. Moje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Firma jest członkiem wspierającym SITP lub jednostką organizacyjną PSP

Formy uczestnictwa

Uczestnictwo w Szkoleniu:
  • każdej osoby – 326 zł. jeśli firma jest członkiem wspierającym SITP lub jednostką organizacyjną PSP
  • każdej osoby – 366 zł. jeśli firma nie jest członkiem wspierającym SITP lub jednostką organizacyjną PSP
Członkowie wspierający SITP 3 000 zł / pozostałe firmy 3 500 zł
Członkowie wspierający SITP 1 200 zł / pozostałe firmy 1 700 zł

Powyższe kwoty za poszczególne formy uczestnictwa firm są kwotami netto. Uczestnicy III Seminarium Szkoleniowego otrzymują fakturę VAT wystawioną przez Izbę Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa „Za udział w III Ogólnopolskim Seminarium Szkoleniowym SITP Online 2022”, powiększoną o 23% VAT.

ZAMAWIAM - Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP-02:2021

0 zł brutto

DANE DO FAKTURY

Potwierdzam wpłatę kwoty 0.00 zł + 23% VAT oraz 0.00 zł brutto (SITP WP-02:2021), łącznie 0.00 zł brutto w dniu na konto Izby Rzeczoznawców SITP, ul. Świętokrzyska 14 pok. 134 00-050 Warszawa za udział w III OGÓLNOPOLSKIM SEMINARIUM SZKOLENIOWYM SITP ONLINE 2022 „WYTYCZNE PROJEKTOWANIA INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ SITP WP-02:2021” na konto nr 38 1030 0019 0109 8530 0006 9861

Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu(ów).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / firmowych ww. przez Administratora Danych Osobowych, tj. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14 lok. 134, w celu udziału w seminarium. Moja zgoda może zostać cofnięta, mogę wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub żądać dostępu do danych osobowych w dowolnym momencie. Aby skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych należy wysłać wiadomość e-mail na adres zgsitp@sitp.home.pl z adresu e-mail, którego zgoda dotyczy. Zostałem poinformowany, że nie jestem profilowany. Podanie danych jest dobrowolne. Moje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.