O SEMINARIUM

Po 10 latach od wprowadzenia na rynek Wytycznych Projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej, nakładem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, ukazała się długo oczekiwana ich aktualizacja, jako drugie wydanie pod numerem WP-02:2021.

Publikacja wydana została w nienagannej formie graficznej, wzbogaconej dużą liczbą przykładowych rozwiązań i przede wszystkim koncentrującej się na wartościach merytorycznych, przedstawia ona kompendium wiedzy technicznej, umożliwiającej wykonanie projektu instalacji sygnalizacji pożarowej. Projektu, w oparciu o który wykonane ma być urządzenie przeciwpożarowe, dzięki czemu możliwe będzie jak najwcześniejsze wykrycie pożaru i przekazanie o nim  informacji w chronionym budynku.

Zakres zmian i uzupełnień Wytycznych jest jak na aktualizację bardzo szeroki i w zasadzie można mówić nie o aktualizacji ale o nowym standardzie do projektowania.

Zakres zmian i uzupełnień nie jest kosmetyczny. Jest decydujący i kluczowy. Oto kilka przykładów:

  • zmniejszono graniczne odległości zainstalowania czujki ciepła, punktowej i liniowej czujki dymu od osi pożaru, a więc zmiany promieni działania „D”,
  • nowe zasady zabezpieczenia pustek budowlanych, w tym przestrzeni nad sufitami podwieszonymi i pod podniesionymi podłogami,
  • nowe zasady określania dopuszczalnej powierzchni dozorowania dla czujek płomienia,
  • określono rozmieszczenie czujek ochrony lokalnej w celu wysterowania zamknięć przeciwpożarowych,
  • wprowadzono zasady stosowania sygnalizatorów optycznych,
  • określono warunki dla usytuowania i wymagania dla pomieszczenia z centralą sygnalizacji pożarowej.

Jednocześnie należy podkreślić, iż wprowadzona aktualizacja Wytycznych SITP WP-02:2021 uwzględnia częściowo nowelizację specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2018 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, uruchamiania, eksploatacji i konserwacji. 

Wytyczne SITP WP-02:2021 zostały pozytywnie ocenione przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy oraz Szkołę Główną Służby Pożarniczej, jako kompleksowy zbiór najważniejszych informacji i źródło wiedzy technicznej, dotyczących wymagań projektowych dla instalacji sygnalizacji pożarowej.

Zakres wiedzy merytorycznej do przekazania na Seminarium oparty został na znowelizowanych wytycznych SITP WP-02:2021 INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻAROWEJ PROJEKTOWANIE, wydanych w grudniu 2021 roku.

Poszczególne referaty na Seminarium zredagowano w taki sposób, aby uczestnicy uzyskali wiedzę na temat zarówno nowych i zmienionych uregulowań w wytycznych, jak i podstawowych różnic pomiędzy wytycznymi i specyfikacją PKN-CEN/TS 54-14:2020-09.