UCZESTNICTWO

WARUNKI i FORMY UCZESTNICTWA w Seminarium Szkoleniowym

Zgłoszenia na Seminarium Szkoleniowe przyjmowane są w kolejności do
 wyczerpania limitu Uczestników. W przypadku przekroczenia limitu osób
możliwe są następne terminy seminarium w drugiej połowie 2022 r.

 

Do udziału w III Ogólnopolskim Seminarium Szkoleniowym SITP Online 2022 zapraszamy architektów, projektantów branży elektrycznej, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, funkcjonariuszy z wydziałów kontrolno-rozpoznawczych Państwowej Straży Pożarnej, wykonawców i instalatorów instalacji sygnalizacji pożarowej, inspektorów nadzoru w zakresie elektrycznym, inwestorów i zarządców obiektów, specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz wszystkie inne zainteresowane osoby.

 

Formy uczestnictwa indywidualnego:

Uczestnictwo dla członków SITP* i czynnych funkcjonariuszy PSP - 400 zł/osobę brutto*

Uczestnictwo dla pozostałych osób                                             - 450 zł/osobę brutto

* dotyczy członków SITP z opłaconymi składkami, będącymi na liście członków w ZG SITP.

Uczestnicy Seminarium mogą zakupić po preferencyjnej cenie 120,00 zł./egz.** 

„Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP-02:2021”

** cena zakupu + 15,00 zł opłata pocztowa (RAZEM 135,00 zł brutto).

Do udziału w III Ogólnopolskim Seminarium Szkoleniowym SITP Online zapraszamy Firmy działające w ochronie przeciwpożarowej, którym:

 • Umożliwiamy uczestnictwo przedstawicieli Firm w Seminarium
 • Stwarzamy możliwość wygłoszenia referatu wraz z prezentacją podczas Seminarium
 • Emitujemy spoty reklamowe i prezentacje wizualne firm działających w obszarze ochrony przeciwpożarowej

Formy uczestnictwa Firm (po uzgodnieniu z Organizatorami):

 • Uczestnictwo w Seminarium Szkoleniowym:
  • członkowie wspierający SITP – 326,00 zł/osobę***

  • pozostałe firmy – 366,00 zł/osobę***

 • Wygłoszenie sponsorowanego referatu wraz z prezentacją w trakcie Seminarium Szkoleniowego (czas prezentacji 15 min. - tematyka referatu uzgodniona z organizatorami, dopuszczamy wyłącznie wystąpienia merytoryczne, a nie reklamowe):
  • członkowie wspierający SITP – 3000,00 zł ***

  • pozostałe firmy - 3500,00 zł ***

 • Emisja spotu reklamowego lub prezentacji wizualnej firmy (5 minut) w czasie przerwy:
  • członkowie wspierający SITP – 1200,00 zł ***

  • pozostałe firmy – 1700,00 zł ***

Uwaga! Emitowany będzie tylko materiał filmowy i prezentacje wizualne Firm dopuszczone przez organizatora. Liczba Firm limitowana. Dokonanie rejestracji emisji spotu reklamowego i prezentacji wizualnej firmy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.

*** powyższe kwoty za poszczególne formy uczestnictwa firm są kwotami netto.

Uczestnicy III Seminarium Szkoleniowego otrzymują fakturę VAT wystawioną przez Izbę Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa „Za udział w III Ogólnopolskim Seminarium Szkoleniowym SITP Online 2022”, powiększoną o 23% VAT.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają świadectwo o udziale w Seminarium!

Zakończenie rejestracji uczestników na platformie seminaryjnej SITP w dniu 15 maja 2022 r.